Boek
Nederlands

Dyslexie en leesproblemen

Arga Paternotte (auteur), Nikki Oostewechel (auteur)
Praktische gids voor ouders van dyslectische kinderen.
Titel
Dyslexie en leesproblemen
Auteur
Arga Paternotte Nikki Oostewechel
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Houten: LannooCampus, 2015
168 p. : ill.
ISBN
9789401425537 (paperback)

Besprekingen

Naslagwerk voor ouders met een dyslectisch kind. De tekst is goed leesbaar, zonder ingewikkeld jargon. De inhoud is actueel en geeft ook informatie over de Jeugdwet die per 1 januari 2015 van kracht is, waardoor de vergoedingsregeling dyslexie onder verantwoordelijkheid van de gemeenten is gekomen. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs. Verder komen de rol van de ouders en hulpmiddelen aan de orde. Enkele hoofdstukken zijn ingedeeld naar analogie van het (lees)onderwijs vanaf groep 1 tot en met het voorgezet onderwijs. De tussenkopjes geven de inhoud van de alinea's goed weer. Daar waar nodig staat een verwijzing, hoewel de auteurs ervoor gekozen hebben om de observatiepunten in hoofdstuk vijf en zes te herhalen. (De naam van de spraakherkenningssoftware op pagina 155 is onjuist.) Dit zeer volledige en duidelijke boek is een aanrader voor ouders die meer willen weten over het leerlingvolgsysteem, het onderkennen van dyslexie en de mogelijkheden van h…Lees verder