Aanpassingen in de bib

Tijdens de sluiting werd er, zoals bij alle Antwerpse bibliotheken, een nieuw bibliotheeksysteem ingevoerd. Daarnaast zijn we ook gestart met een zelfuitleensysteem en tenslotte hebben we boven een polyvalente ruimte voorzien om workshops en lezingen te geven.

 

 

 

Nieuw bibliotheeksysteem

Samen met 62 andere Antwerpse bibliotheken stapt Zwijndrecht in oktober 2021 over op het nieuw biblioheeksysteem Wise. Dit systeem wordt momenteel al in verschillende provincies gebruikt en zal het eengemaakte bibliotheeksysteem van Vlaanderen worden.

Als lener zal je er in de eerste plaats niet veel van merken. Het systeem wordt namelijk in de backoffice gebruikt om leners te registreren, materialen te catalogiseren en bij te houden welke materialen er aan welke lener zijn uitgeleend.
Een eengemaakt bibliotheeksysteem zorgt er echter voor dat deze verwerking sneller en veiliger gebeurt. Het zorgt er ook voor dat verdere innovatie mogelijk is. Wat denk je voorbeeld van een boek uit een andere bibliotheek aanvragen vanuit je zetel?

Zelfscanbalie

Wat je vanaf dit najaar wel zal merken is het nieuwe uitleensysteem. We stappen namelijk over op een zelfscanbalie. Dit doen we zodat we meer tijd hebben om je te helpen met vragen, de collectie beter te kunnen opvolgen en extra in te kunnen zetten op activiteiten. Denk hierbij aan een workshop, lezing of cursus tijdens de openingsuren.

Activiteitenruimte

Een bibliotheek is meer dan enkel haar collectie boeken. Ze doet meer en meer dienst als ontmoetingsplek en kennis- en leercentrum. Het delen van kennis kan op verschillende manieren; zowel via een collectie als door activiteiten. Met workshops, cursussen, lezingen, enz. willen we de inwoners van Zwijndrecht met zo veel mogelijk thema’s in contact brengen. We voorzien hiervoor een plekje in de bib zodat deze activiteiten ook tijdens de openingsuren kunnen doorgaan. Ook voor de scholenwerking betekent dit meer mogelijkheden.